Security & Hospitality
Veilig en gastvrij
Fire & Medical
daadkrachtig & zorgzaam
Mobiliteit & Academy
Integer en doelgericht
Kennis, Kunde en Kunst

Opleidingen

Scorpions Academy is de specialist voor veiligheidsopleidingen. Door jarenlange ervaring in de praktijk zijn onze opleidingen gericht op resultaat en zelfverzekerde cursisten. Maatwerk per training is hierbij de basis om ervoor te zorgen dat werknemers in de praktijk moeiteloos kunnen handelen.

Als adviseur ondersteunen we organisaties in het optimaliseren van de veiligheid. Wij kijken hier altijd naar de mogelijkheden om korter en effectiever te communiceren en de papierlast te verminderen. Veiligheid moet vooral om uitvoeren gaan en niet een papieren tijger worden.

Wij bij Scorpions werken met “De drie K’s’’. De drie K’s staan voor: Kennis, Kunde en Kunst. Dit houdt in dat wij onze mensen opleiden tot zij over voldoende kennis beschikken. Zodra zij de Kennis voldoende beheersen, kunnen zij dit in de praktijk toepassen. Hiermee hebben ze de Kunde om te handelen bij onverwachte situaties. De Kunst betreft het doel wat wij willen behalen; hier werken wij samen met de klant naartoe. Het automatisch handelen, zonder daarbij te twijfelen aan eigen kennis en kunde, dat is wat wij onder kwaliteit verstaan.

Een veilige werkplek

BHV opleidingen

In Nederland is het door de Arbo-wet verplicht gesteld om als werkgever te zorgen voor een veilige werkomgeving. Scorpions leidt vakbekwame mensen op tot bedrijfshulpverleners en ploegleiders om zo een helpende hand te bieden bij ongevallen, brandbestrijding en evacuatie binnen uw organisatie.

Werkt u veilig?

VCA

Bij de VCA training krijgt een cursist een uitgebreide training omtrent Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Hierbij zal de cursist door middel van theorie en praktijksituaties bijgeschoold worden door één van onze ervaren opleiders. Aan het eind van de dag zal deze cursist getoetst worden op datgene wat hij/zij die dag heeft geleerd, met als uiteindelijke doel: het zelfverzekerd en behoedzaam uitvoeren van taken op plekken met een verhoogd risico.

BMI - Ontruiming - Advies

Brandveilig werken

Bedrijven die beschikken over een brandmeld- en ontruimingsinstallatie dienen te zorgen voor een goed opgeleide Beheerder Brandmeldinstallatie en duidelijke ontruimingsplannen. Scorpions adviseert organisaties en leidt personen op zodat er kritisch gekeken kan worden naar de eigen organisatie.

Met vertrouwen situaties oplossen

Omgaan met agressie

Werknemers met een publieke functie (balie, winkel, openbaar vervoer) kunnen te maken krijgen met agressieve klanten. Om een situatie te kunnen de-escaleren is het van belang dat de werknemer in het bezit is van de juiste kennis en tools. Door middel van trainingen kan hier op ingesprongen worden.

Kom eens kijken!

Wilt u eens een keer een rondleiding van ons ontvangen en ons zien werken?