Security & Hospitality
Veilig en gastvrij
Fire & Medical
daadkrachtig & zorgzaam
Mobiliteit & Academy
Integer en doelgericht

Recherche

Scorpions Investigations is een erkend recherchebureau met een vergunning van het Ministerie van Justitie onder nummer POB600. Ons recherchebureau onderzoekt allerlei zaken die om opheldering vragen. Gedacht kan worden aan bedrijfsfraude, diefstal, onjuiste declaraties of alimentatie. Scorpions beschikt over een professioneel observatieteam dat bij bovengenoemde zaken kan worden ingezet. Van elke zaak wordt een uitgebreide rapportage geleverd ten behoeve van eventuele rechtszaken.

Neem contact op