Security & Hospitality
Veilig en gastvrij
Fire & Medical
daadkrachtig & zorgzaam
Mobiliteit & Academy
Integer en doelgericht

BHV verplicht? Hoe kan ik mijn BHV organisatie inrichten?

Scorpions > Academy > BHV verplicht? Hoe kan ik mijn BHV organisatie inrichten?

BHV ofwel bedrijfshulpverlening, is verplicht voor elke werkgever in Nederland. Daar komt een goede organisatie bij kijken. Een BHV organisatie opzetten begint vaak met goede moed en de eerste plannen, maar al snel merkt u dat er veel informatie bij komt kijken. Uw EHBO koffers en blusmiddelen moeten onderhouden worden en uw RI&E (risico inventarisatie) en plannen dienen op tijd bijgewerkt te worden. Daarnaast wordt er ook verwacht dat oefeningen bijgehouden worden en incidenten gerapporteerd zijn. Al snel komt er een wirwar met documenten en Excelsheets. Kan dat niet makkelijker?

Iedere werkgever heeft een algemene zorgplicht. Dit houdt in dat hij moet zorgen voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers. Het opzetten van een BHV organisatie is hierbij een noodzakelijke stap. Het opzetten van een BHV organisatie vereist zowel up-to-date informatie, getrainde BHV’ers en bruikbare materialen en dit moet allemaal beheerd worden.

Documentatie

 • Periodieke controle RI&E
 • Periodieke controle BHV Plan
 • Periodieke controle Ontruimingsplan
 • Periodieke controle Ontruimingsplattegronden

Materialen

 • Jaarlijkse controle blusmiddelen
 • Jaarlijkse controle ontruimingssignaleringen
 • Periodieke controle EHBO middelen
 • Periodieke controle PBM
 • Periodieke controle AED

Kennis borgen

 • Jaarlijkse opleidingen
 • Jaarlijkse ontruimingsoefening
 • Onboarding nieuwe BHV’ers
 • Onboarding nieuwe werknemers
 • Meldingen registreren & analyseren

Is een centrale BHV organisatie wel nodig?

Veel bedrijven hebben verschillende onderdelen van de BHV organisatie onder gebracht bij verschillende bedrijven. De periodieke controles van blusmiddelen en EHBO koffers worden gedaan door bedrijf X, terwijl bedrijf Y de cursussen verzorgd (onder andere EHBO cursus, bhv training). Ondertussen controleert u zelf periodiek de documentatie door een herinnering in de agenda. Op zich is er met deze werken geen probleem, want u voldoet aan uw verantwoordelijkheden, maar u neemt wel een risico. Wat gebeurd er als u ineens ziek wordt? Weten uw collega’s welke onderhoudscontracten er zijn en welke documenten gecontroleerd moeten worden (en wanneer?). Kunnen uw collega’s ook alle documenten vinden als de inspectie SZW ineens op de stoep staat?

Borgen van kennis en kunde

Het meestvoorkomende antwoord dat we horen van relaties als we vragen om een RI&E (risico inventarisatie) is: “Deze is ooit gemaakt, maar die ligt waarschijnlijk in de kast.” Hetzelfde gebeurd vaak met alle andere documentatie die vaak geprint bij de BMC staat, maar wie heeft ook alweer de laatste digitale versie? Hoe houden we overzicht?

Er zijn verschillende manieren om uw BHV organisatie te structureren:

 • Branche tool: Sommige branches bieden eigen portalen aan voor het bijhouden van incidenten en documenten.
 • Server: De meestvoorkomende manier is het aanmaken van een aparte map met alle documentatie. Zorg ervoor dat u in de hoofdmap de laatste versie van de documentatie bijhoudt en in de submappen uw werkdocumentatie bijhoudt. Zo kunnen collega’s snel zien welke versie leidend is. 
 • Intranet: Bij grotere organisaties is er vaak een Intranet met mogelijkheden om een eigen portaal in te richten.
 • Mijn Scorpions: Relaties van Scorpions ontvangen gratis toegang tot ons BHV portaal om hun complete BHV organisatie te beheren. Het portaal is aangevuld met lopende abonnementen en opkomende cursussen, zodat er meteen inzicht is.

Artikel gaat door onder foto…

Mijn Scorpions is ons integraal portaal met opleidingen, materiaalbeheer, documentatie en meldingenregistratie en acties.

Online beheren in één portaal

Vanuit Scorpions komen we bij veel relaties en onze beveiligers spelen een kritieke rol in de BHV organisatie. Vaak valt ook het beheer van de BHV Organisatie onder onze taken en de afgelopen jaren liepen we steeds vast op het managen van locaties. We hadden geen overzicht om alle onderdelen goed bij te houden en we miste tools om dit gemakkelijk te kunnen. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van het BHV Portaal in Mijn Scorpions.

Documentatie

Alle documentatie bij elkaar met ieder jaar automatische acties om de documenten na te lopen.

Oefeningen

Alle afgelopen en opkomende oefeningen met leerpunten voor een compleet overzicht.

Materiaalbeheer

Een overzicht van alle materialen met jaarlijkse controles en acties.

Meldingen

Bijhouden van meldingen en analyseren om ze naderhand in overzichten te verwerken.

Het BHV portaal van Scorpions is gratis aan te vragen en te gebruiken.

Meer informatie?

Nieuwsbrief

Schrijf in op onze nieuwsbrief en ontvang ieder kwartaal een update met nieuwe artikelen.

Scorpions Nieuwsbrief

BHV Organisatie

Veiligheid in uw pand staat voorop. Zorg daarom ieder jaar voor een oefening en BHV plannen die werken in de praktijk.

Lees verder

Opleidingen

Wij zijn een toonaangevende partner op het gebied van veiligheidsopleidingen, waaronder BHV, VCA, EHBO en BBMI.

Lees verder