Security & Hospitality
Veilig en gastvrij
Fire & Medical
daadkrachtig & zorgzaam
Mobiliteit & Academy
Integer en doelgericht

Evenementen in de 1,5 meter samenleving

Scorpions > Algemeen > Evenementen in de 1,5 meter samenleving

Recentelijk heeft de Nederlandse Veiligheidsbranche sectie Evenementen- en Horecabeveiliging een protocol opgesteld om veilig te werken op evenementen in de 1,5 meter samenleving. Vanuit Scorpions willen u graag op de hoogte hiervan brengen en onze eigen maatregelen toelichten.

Evenementenbeveiligers zijn een essentieel onderdeel van het veilig laten verlopen van een evenement. Zeker ten tijde van een virus is het van belang dat dit goed wordt ingeregeld en bezoekers zich aan de richtlijnen houden. Beveiligingsorganisaties zijn experts in het beoordelen van risico’s die zich voor kunnen doen bij een grotere samenkomst. Deze risico’s worden momenteel verzwaard door Covid-19. 

Maatregelen Scorpions

Om ervoor te zorgen dat onze werknemers veilig kunnen werken op uw evenement hebben we een aantal maatregelen genomen.

1. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij ieder evenement worden er vanuit Scorpions de volgende materialen meegegeven aan het team:

  • Een mondmasker per werknemer
  • Een flesje desinfectie gel 
  • Handschoenen voor een mogelijke visitatie / contactmomenten.

Veelal zijn de taken voor de beveiliging al van tevoren afgestemd door het beveiligingsplan, maar het kan zijn dat u wijzigingen heeft moeten doorvoeren op het laatste moment. Daarom overlegd de teamleider met u op locatie welke PBM’s nodig zijn voor het evenement. De teamleider maakt samen met u de afweging welke PBM’s ingezet moeten worden. Het gebruik van een mondmasker is bij buitenevenementen niet verplicht zolang er voldoende afstand gehouden kan worden. Is dit niet het geval, dan kan de teamleider zelfstandig beslissen om bepaalde PBM’s te gaan gebruiken.

De materialen die wij meegeven zijn aanvullend op de maatregelen die u als organisatie al heeft genomen. Voor u is het belangrijk dat u zelf ook PBM’s heeft voor uw eigen personeel en partners. Daarnaast is het belangrijk om voldoende ruimte te creëeren in de crewcatering / backstage area om problemen te voorkomen.

Protocol downloaden

Download het protocol “Samen veilig werken tijdens de 1,5 meter samenleving”

2. Proceswijzigingen

Tijdens de werkzaamheden proberen we zoveel mogelijk contactmomenten te voorkomen, hoewel dit soms niet mogelijk is. Conform het protocol zijn onze werknemers geïnstrueerd om rekening te houden met de volgende zaken:

  • Een oppervlakkige veiligheidsfouillering wordt niet standaard meer uitgevoerd. Bij uitzondering is een fouillering mogelijk onder voorwaarden (zie protocol).
  • Tassenvisitaties zijn wel mogelijk, maar beperkt conform het protocol.
  • Werknemers proberen altijd 1,5 meter afstand aan te houden. Fysiek contact met bezoekers wordt zoveel mogelijk beperkt, tenzij er direct gevaar is voor de omgeving / andere bezoekers.
  • Werknemers kunnen zich ongemakkelijk voelen bij sommige posities en kunnen dit bespreken met de teamleider van Scorpions. De teamleider kan beslissen om teamleden te rouleren, zodat iedereen zich veilig voelt in de werkomgeving.
  • De teamleider zal met u bespreken welke acties er genomen kunnen worden door de beveiliging als bezoekers zich niet houden aan de Coronamaatregelen van het evenement.

3. Overleg met opdrachtgever

Als veiligheidsorganisatie ondersteunen we uw organisatie bij het veilig houden van uw evenement. Daarom willen we graag van tevoren weten welke acties u onderneemt om uw personeel, partners en bezoekers veilig te houden. Dit doen we aan de hand van het protocol en ons beveiligingsplan.

Meer informatie

Wilt u meer uitleg over het protocol of advies hoe u uw evenement veilig kan houden. Bel ons dan op 076-5022564 of stuur een e-mail naar info@scorpions.nl.

Meer informatie?

Nieuwsbrief

Schrijf in op onze nieuwsbrief en ontvang ieder kwartaal een update met nieuwe artikelen.

Scorpions Nieuwsbrief

BHV Organisatie

Veiligheid in uw pand staat voorop. Zorg daarom ieder jaar voor een oefening en BHV plannen die werken in de praktijk.

Lees verder

Opleidingen

Wij zijn een toonaangevende partner op het gebied van veiligheidsopleidingen, waaronder BHV, VCA, EHBO en BBMI.

Lees verder