Security & Hospitality
Veilig en gastvrij
Fire & Medical
daadkrachtig & zorgzaam
Mobiliteit & Academy
Integer en doelgericht

BHV plannen

Scorpions > Fire & Medical > BHV plannen

BHV plannen

In Nederland is het door de Arbo-wet verplicht om als werkgever te zorgen voor een veilige werkomgeving. U moet dit vastleggen in een BHV plan, waarin staat hoe er gehandeld wordt bij incidenten en ontruimingen. 

Scorpions kan dit plan samen met u schrijven, zodat u goed voorbereid bent en alle risico’s heeft geïnventariseerd. Daarnaast dragen we er zorg voor dat uw plan leesbaar blijft voor uw personeel, zodat ze er ook actief mee aan de slag kunnen.

Wilt u een offerte?

Bel ons op 076-5022564 of vul ons offerteformulier in.