• #respectvoorbeveiligers
    De Nederlandse Veiligheidsbranche heeft vandaag een videoboodschap gelanceerd met #respectvoorbeveiligers.
  • Moet iedereen de volledige BHV opleiding volgen?
    Als werkgever bent u verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving conform de ARBO Wet. U heeft uw restrisico's in kaart gebracht en een BHV organisatie samengesteld, maar één BHV lid wil liever geen medische ondersteuning bieden, maar alleen ontruimen. Kan dat? En moet de BHV'er dan alsnog de volledige BHV cursus volgen?
  • BHV verplicht? Hoe kan ik mijn BHV organisatie inrichten?
    Een BHV organisatie opzetten begint vaak met goede moed en de eerste plannen, maar al snel merkt u dat er veel informatie bij komt kijken. Uw EHBO koffers en blusmiddelen moeten onderhouden worden en uw RI&E (risico inventarisatie) en plannen dienen op tijd bijgewerkt te worden. Daarnaast wordt er ook verwacht dat oefeningen bijgehouden worden en incidenten gerapporteerd zijn. Al snel komt er een wirwar met documenten en Excelsheets. Kan dat niet makkelijker?