Security & Hospitality
Veilig en gastvrij
Fire & Medical
daadkrachtig & zorgzaam
Mobiliteit & Academy
Integer en doelgericht

Sociaal ondernemen

Maatschappelijk ondernemen

Scorpions acteert op een hoog kwaliteitsniveau waarbij een eerlijke beloning, maatschappij en milieu in balans zijn. Vanuit deze visie verwachten we dat iedereen in de maatschappij bijdraagt naar vermogen in een veilige omgeving, hier een eerlijke vergoeding voor ontvangt en meedenkt over het creëren van een groene toekomst voor volgende generaties

Bijdragen naar vermogen

We verwachten van iedereen in de maatschappij dat hij of zij zich inzet naar vermogen. Dit kan zowel als vrijwilliger als in het bedrijfsleven of in de particuliere sector.

We bieden werkplekken en functies op maat om werknemers met fysieke of geestelijke beperkingen de mogelijkheid te geven zich te ontplooien in ons bedrijf. Daarnaast investeren we in het aanbieden van kwalitatief hoge stageplaatsen en opleidingstrajecten om in samenwerking met uitkeringsinstellingen mensen om te scholen.

Een veilige omgeving

Onze partners, werknemers, klanten en leveranciers verwachten te werken in een veilige omgeving waar diversiteit, respect en gelijke arbeidsparticipatie centraal staan.

Wij stimuleren een divers personeelsbestand en voeren een actief beleid tegen psychosociale belasting (discriminatie, agressie, werkdruk, pesten). We maken afspraken met opdrachtgevers over de grenzen en zorgen voor een helder aangiftebeleid.

Een groene toekomst

We stimuleren nieuwe technologieën die onze ecologische voetafdruk verkleinen en zoeken partners die ons helpen om dit te bereiken.

Partners, werknemers, klanten en leveranciers worden door ons gestimuleerd om milieubewust te leven en werken. We voeren hierop een actief inkoopbeleid waar prijs, kwaliteit en milieu tegen elkaar worden afgewogen.

Een eerlijke vergoeding

Iedereen heeft het recht op een eerlijke vergoeding voor zijn werk. Door onze visie zijn we niet altijd de goedkoopste aanbieder, maar streven we ernaar een kwalitatieve partner te zijn die corruptie, afpersing, onderbetaling en milieu-onvriendelijke acties tegengaat.

Van onze leveranciers verwachten we dezelfde visie en we beoordelen ze op toegevoegde waarde in de maatschappij en niet alleen op prijs.

Een onvergetelijke kerst

Het einde van het jaar nadert en daarom wil onze directeur Pieter graag nog een korte boodschap met u delen.
Lees verder

Een groene kerstgroet

Het einde van het jaar nadert en daarom wil onze directeur Pieter graag nog een korte boodschap met u delen. Over een turbulent jaar, maar vooral over de toekomst van ons allen.
Lees verder

Project ‘Rugdekking’ van start gegaan

Afgelopen maandag is het project ‘Rugdekking’ van start gegaan. Een groep van in totaal tien deelnemers uit de regio Breda zijn gestart met een twaalf weken durend traject. In samenwerking met NAC Breda en Stichting Schouders Eronder, moet het leerwerktraject jongeren tussen de 17 en 28 jaar uit de regio Breda nieuw perspectief bieden en...
Lees verder
Inkoop
Wervingsbeleid
Opleidingsbeleid
Mobiliteit
Communicatie

Inkoop

Scorpions heeft een eigen inkoopbeleid met als uitgangspunt: “Alle producten en diensten die Scorpions afneemt zijn van partners die sociale en milieu aspecten meenemen in de bedrijfsvoering.” Deze aanpak heeft geleidt tot gerecycled papier (naast digitalisering), warmte-terug-win-installatie in het kantoor, herbruikbare accu’s in plaats van batterijen en zuinige bedrijfswagens.

Wervingsbeleid

Scorpions biedt een open, eerlijke en gelijke omgeving om in te werken. Wij behandelen iedereen met respect en waardigheid. Onze selectieprocedure is gebaseerd op de kennis, vaardigheden en houding. Met opdrachtgevers onderzoeken we of bepaalde voorwaarden herzien kunnen worden om zoveel mogelijk werkzoekenden de kans te geven te solliciteren. Hierbij mag er vanuit gegaan worden dat Scorpions met opdrachtgevers en werknemers een goede modus zoekt om discriminatie te voorkomen en een veilige werkplek te bieden.

Instroom werkzoekenden

Scorpions heeft verschillende niveaus waar werkzoekenden kunnen instromen. Veelal stroomt een werknemer in als oproepkracht voor evenementen en ondersteuning bij objecten. Jongere werknemers stromen veelal in als steward bij NAC. Vanuit deze poule hebben werknemers de kans om zich te ontwikkelen binnen Scorpions en zich te bewijzen. Veel van onze vaste werknemers zijn begonnen als oproeper.  Naast dit traject werken we samen met uitkeringsinstanties om werkzoekenden op te leiden binnen Scorpions en vaste posities aan te bieden.

Opleidingsbeleid

Een belangrijk aspect binnen onze bedrijfsvoering is dat (potentiële) werknemers hun maximale capaciteiten kunnen benutten. Daarom bieden we verschillende leertrajecten aan, waaronder ESO, Beveiliger 2, Coördinator 3, MBO & HBO stages en BOA. Een werknemer of kandidaat kan op verschillende manieren doorstromen. Door deze trajecten te bieden streven we drie doelen na:

  • Werknemers kansen bieden om nieuwe uitdagingen aan te pakken en te groeien.
  • Gemotiveerde sollicitanten omscholingstrajecten aanbieden om bij Scorpions te kunnen werken.
  • Studenten en nieuwkomers een kans op de arbeidsmarkt bieden.

Mobiliteit

Onze wagens (Fiat Fiorino) voldoen aan de nieuwste normen. De Fiorino is door de ANWB en Stichting Natuur en Milieu uitgeroepen tot één van de drie zuinigste bestelauto’s (gelijke score). We zijn CO2 partner van Treesforall en compenseren alle CO2 bewegingen van onze voertuigen en werknemersvoertuigen.

Communicatie

Om relaties te stimuleren in onze visie mee te gaan communiceren we deze op al onze communicatiekanalen. We stimuleren nieuwe ontwikkelingen zoals overstappen op digitale facturering en salariëring en stimuleren partners gebruik te maken van deze “groene” mogelijkheden.