Security & Hospitality
Veilig en gastvrij
Fire & Medical
daadkrachtig & zorgzaam
Mobiliteit & Academy
Integer en doelgericht
Contact
Internationaal veilig

Havens

Havens zijn een bron van complexe veiligheidsrisico’s, die vanzelfsprekend gepaard gaan met strenge veiligheidseisen. Scorpions beschikt over gedegen kennis en ervaring om ook in havengebieden de juiste beveiligingsactiviteiten aan te kunnen bieden.

Door de aanhoudende terreurdreiging ontstond de noodzaak van strengere veiligheidseisen in het personen- en goederentransport. Om schepen en havens effectiever te kunnen beveiligen, heeft de Internationale Maritieme Organisatie daarom de ISPS code (International Ship and Port Facility Security code) opgesteld. Sindsdien worden schepen en havens verplicht tot uitvoerige veiligheidsmaatregelen.

Zichtbaar en alert

24 uur veilig

De ervaren havenbeveiligers van Scorpions zijn getraind om de werkzaamheden volgens de ISPS code te verrichten en de veiligheidsrisico’s tot een minimum te beperken. De nadruk ligt hierbij op de preventie van ongecontroleerd in- en uitgaand personen- en goederenverkeer. Natuurlijk zijn ook de andere beveiligingsdiensten van Scorpions binnen uw havenlocatie in te zetten. In overleg met u bepalen we de wijze waarop deze werkzaamheden in uw situatie ingezet kunnen worden om op optimale wijze bij te dragen aan de veiligheid.

Kom eens kijken!

Wilt u eens een keer een rondleiding van ons ontvangen en ons zien werken?