Security & Hospitality
Veilig en gastvrij
Fire & Medical
daadkrachtig & zorgzaam
Mobiliteit & Academy
Integer en doelgericht
Contact
Advies op maat

MKB

Als ondernemer wilt u dat uw bedrijf veilig is van diefstal, overlast en vuil. Vanuit onze expertise kijken we met u naar uw locatie en stellen we een adviesplan op om de veiligheid te verhogen.

Met de Scorpions Quickscan bekijken we uw locatie, uw processen en de security awareness onder het personeel. Vanuit deze scan ontvangt u een adviesrapport met concrete maatregelen, waardoor u zelf al aan de slag kan gaan. Daarnaast kunnen we advies geven over onze dienstverlening of de diensten van partners.

Kom eens kijken!

Wilt u eens een keer een rondleiding van ons ontvangen en ons zien werken?