Security & Hospitality
Veilig en gastvrij
Fire & Medical
daadkrachtig & zorgzaam
Mobiliteit & Academy
Integer en doelgericht

BOA

BOA

De Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) is een functionaris die vastgestelde strafbare feiten opspoort en zo de politie aanvult bij het handhaven van de openbare orde en veiligheid. De BOA heeft een signalerende en corrigerende rol en levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de veiligheid en leefbaarheid van een wijk of gemeente.

Preventie

Alle BOA’s van Scorpions zijn gecertificeerd en in het bezit van een verklaring goed gedrag. Ze kennen hun bevoegdheden, weten alles over de wet- en regelgeving, stralen gezag uit, durven op te treden, en zijn getraind om op de juiste manier om te gaan met agressief gedrag. De zichtbare aanwezigheid van de BOA op straat heeft allereerst een preventieve werking. Ook gaat de BOA in gesprek met bewoners, politie en gemeente, om problemen in een vroeg stadium te signaleren en aan te pakken.

Aanpak

Dankzij hun gedegen opleiding en ervaring kunnen BOA’s bij het optreden van problemen of ongevallen juist en effectief handelen om problemen op te lossen en verdere escalatie te voorkomen. U kunt hierbij denken aan het snel ter plaatse zijn en bieden van eerste hulp in het geval van brand of een ander ongeval, maar ook het aangaan van een dialoog met onruststokers en het oplossen van het probleem. Afhankelijk van de gegeven beëdiging kan de BOA zelf ingrijpen en eventueel boetes uitdelen. Hierdoor wordt de politie minder belast en neemt de daadkracht van de medewerkers op straat toe.

Wilt u een offerte?

Bel ons op 076-5022564 of vul ons offerteformulier in.