Security & Hospitality
Veilig en gastvrij
Fire & Medical
daadkrachtig & zorgzaam
Mobiliteit & Academy
Integer en doelgericht

Toezichthouders

Toezichthouders

De aanwezigheid van de toezichthouder zal niet onopgemerkt blijven bij de bewoners van de wijk of gemeente. Doordat de toezichthouders zich te voet of per fiets voortbewegen, zijn ze toegankelijk voor bewoners om een praatje te maken. Op deze manier leert de toezichthouder de wijk beter kennen, en daarmee ook de problemen die zich voordoen in de optiek van de bewoners. Daarnaast bouwt de toezichthouder een vertrouwensband op met de wijk, wat het veiligheidsgevoel ten goede komt.

Signaleren en aanpakken

Via gesprekken met bewoners, politie en gemeente kan de toezichthouder problemen in een vroeg stadium signaleren, en ze vervolgens aanpakken voordat ze escaleren. Ook bij inbraken, brand of andere ongevallen is de toezichthouder snel ter plaatse om eerste hulp te bieden. Dankzij hun gedegen EHBO-training vormen de toezichthouders van Scorpions een welkome aanvulling op de reguliere hulpverlening.

Door de zichtbaarheid binnen de wijk van de toezichthouder worden veel overlastproblemen voorkomen en opgelost. Indien nodig zal de toezichthouder een dialoog aangaan met onruststokers en het probleem verder uitdiepen en oplossen. Mocht dit de problemen niet verhelpen, dan zal de toezichthouder in overleg met de gemeente en de politie andere opties bekijken. De toezichthouder weet wat samenwerken is, en gaat altijd daadkrachtig te werk. Problemen worden niet uit de weg gegaan, maar aangepakt tot ze opgelost zijn.

Wilt u een offerte?

Bel ons op 076-5022564 of vul ons offerteformulier in.