Security & Hospitality
Veilig en gastvrij
Fire & Medical
daadkrachtig & zorgzaam
Mobiliteit & Academy
Integer en doelgericht

Verzekering BHV cursus

BHV Verzekering

Deelnemers van de BHV cursus ontvangen een certificaat met ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering van het NIBHV. Deelnemers zijn in het dagelijks leven beschermd tegen ongevallen en aansprakelijkheid tijdens hun werkzaamheden in de functie van bedrijfshulpverlener. Deze verzekering loopt vanaf het begin van de basisopleiding tot een jaar na afgifte van het certificaat. Door een jaarlijkse herhaling wordt de verzekering verlengd.

De verzekerde bedragen zijn:

  • In geval van overlijden € 25.000,-
  • In geval van blijvende invaliditeit (maximaal) € 50.000,-

Wanneer meerdere verzekerden bij één en hetzelfde ongeval betrokken zijn, blijft de uitkering van alle daarbij betrokken verzekerden tezamen beperkt tot € 1.000.000,-. De polis van de aansprakelijkheidsverzekering dekt de aansprakelijkheid van de houder van het certificaat/ diploma voor schade die wordt veroorzaakt tijdens de uitvoering van zijn functie als bedrijfshulpverlener. Het verzekerde bedrag bedraagt maximaal € 1.000.000,- per aanspraak en maximaal € 2.000.000,- per verzekeringsjaar, echter alleen als er géén andere aansprakelijkheidsverzekering is die dekking biedt. De dekking onder beide polissen is gemaximeerd tot de genoemde bedragen voor alle certificaathouders gezamenlijk. Het NIBHV kan er dus niet voor instaan dat de beschikbare sommen onder alle omstandigheden toereikend zijn.

Lees meer over onze opleidingen

BHV - Ploegleider - VCA - EHBO - BMI