scorpions-tag-guard.jpg

Scorpions Tag Guard

Bij Scorpions werken we met een eigen Ronde Controle Systeem genaamd Scorpions Tag Guard (STG). Dit systeem werkt via NFC tags om te kunnen controleren of bepaalde ruimtes zijn gecontroleerd door de beveiliging. Scorpions Tag Guard werkt in combinatie met de werktelefoon en geeft zowel de opdrachtgever als onze teamleider inzicht in de gelopen rondes & controles. Zo weten we zeker dat de veiligheid geborgd blijft.

scorpionstagguardvoorbeeld.jpg

Volledig online

Scorpions Tag Guard werkt volledig digitaal en is meteen online uitleesbaar zodat iedereen op de hoogte is. De app kan offline werken zodat er ook gecontroleerd kan worden in ruimtes zonder internet. Bij herstel van de verbinding wordt de online database bijgewerkt. Door een integratie met Mijn Scorpions heeft de opdrachtgever één portaal met alle informatie.

STG kan overal gebruikt worden en werkt op basis van NFC Tags die vrij te plaatsen zijn. Bij nieuwe projecten kijken we samen met de opdrachtgever of het systeem wenselijk is en in welke vorm. 

STG wordt gebruikt om de zekerheid te geven dat bepaalde ruimtes of systemen gecontroleerd worden. Dit is vooral belangrijk bij brand- en sluitrondes, openingsrondes en controle van technische apparatuur.