11
dec.
2021

Moet iedereen de volledige BHV opleiding volgen?

11 december 2021

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving conform de ARBO Wet. U heeft uw restrisico’s in kaart gebracht en een BHV organisatie samengesteld, maar één BHV lid wil liever geen medische ondersteuning bieden, maar alleen ontruimen. Kan dat? En moet de BHV’er dan alsnog de volledige BHV cursus volgen?

brandveiligheid2.jpg

Het korte antwoord is zowel ja als nee. Een BHV’er hoeft niet alle taken uit te voeren en dient alleen opgeleid te worden voor zijn taken. Een werkgever is wel verplicht om te zorgen voor een volledige bewaking van de restrisico’s. Voor het volledige antwoord moeten we dus even de ARBO Wet in duiken. In de ARBO Wet is vastgelegd in Artikel 15:

 1. De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners.
 2. Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in:
  • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
  • het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
  • het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.
 3. De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen.

Hoewel bovenstaand artikel een goed beeld geeft van de verwachtingen naar de werkgever, is het vaak onduidelijk of taken gesplitst mogen worden. Dit is geen probleem, zolang de werkgever voldoet aan de eisen dat alle restrisico’s beheersbaar zijn en scenario’s klaar liggen en getraind zijn.

Wat is wijsheid?

Bij kleinere organisaties zullen de drie taken toegewezen aan de BHV organisatie vaak samengevoegt worden in één persoon. Deze BHV’er kan dan zowel eerste hulp verlenen, beperken en bestrijden van een brand als alarmeren en evacueren. Bij grotere organisaties wordt vaak aangenomen dat deze combinatie een vaste eis is en wordt iedereen getraind voor zowel eerste hulp als brand & ontruiming, maar dit is niet nodig.

Bij grotere locaties kan het namelijk essentieel zijn om de rollen te splitsen. Het evacueren van een complex gebouw vraagt om kunde en mankracht. Als deze taak is toegewezen aan een BHV’er die tegelijkertijd ook eerste hulp moet verlenen of een brand moet blussen, dan vertraagt de ontruiming. Aan de andere kant kunnen er restrisico’s zijn die meer specialisatie vereisen van de eerste hulp zoals locaties met chemische stoffen. Het is dan verstandiger om een apart medisch team te hebben die gespecialiseerde cursussen krijgen.

Uiteindelijk blijft het uitgangspunt dat de werkgever alle taken heeft verdeeld zodat de BHV organisatie goed kan functioneren op basis van de restrisico’s en voortvloeiende scenario’s.

Hoe kan ik het beste mijn organisatie inrichten?

Iedere organisatie is anders en heeft te maken met andere risico’s. Vandaar dat u altijd moet kijken naar uw eigen risicio’s en scenario’s. Volg deze stappen om bij een indeling te komen.

1. RI&E doornemen

In de basis heeft ieder bedrijf echter wel dezelfde restrisico’s zoals brand, klein ongeval, gaslek en ontruiming. Het is aan een organisatie om te kijken welke extra restrisico’s er zijn zoals chemische stoffen, gevaarlijke machines, werken op hoogte of werken in afgesloten ruimtes. Deze risico’s komen voort uit de RI&E die opgesteld is door de organisatie.

2. Scenario's uitwerken

Op basis van de restrisico’s werkt u scenario’s uit en kijkt u hoeveel BHV’ers er nodig zijn en welke taken ze hebben. Het maken van scenario’s is belangrijk om een beeld te krijgen van de verschillende soorten inzetten. Een werknemer die van de trap valt en behandeld dient te worden vereist niet de volledige inzet van een BHV organisatie, maar van één tot twee BHV’ers. Een volledige ontruiming van het pand daarentegen vereist verschillende rollen zoals ontruimen, blussen en eerste hulp. Beperk uzelf niet tot deze basisrisico’s, maar kijk goed naar uw organisatie.

 

3. Opleidingen bepalen

Op basis van de scenario’s heeft u een overzicht gemaakt van het aantal BHV’ers dat u wenst te hebben en welke rollen ze moeten kunnen vervullen. Zorg nu dat u de juiste opleidingen koppelt aan deze rollen. In de basis kunt u de cursus BHV Basis aanbieden, maar u kunt zich ook beperken tot een specifiek onderdeel zoals Brand & Ontruiming. Een deelnemer krijgt dan alleen het certificaat Brand & Ontruiming en wordt dan niet getraind in eerste hulp.

Als organisatie is het belangrijk om goed te kijken welke opleidingen nodig zijn. Onderstaand een kleine selectie van mogelijkheden om het team goed voor te bereiden:

 • BHV Eerste Hulp bij werken met kinderen
 • Ploegleider Bedrijfshulpverlening
 • Coördinator / Hoofd BHV
 • Onafhankelijke adembescherming voor de BHV
 • Omgaan met bommeldingen
 • Omgaan met alarmmeldingen
 • Beheerder Brandmeldinstallatie en OAI
 • Kleine blusmiddelen
 • Optreden bij productontsnappingen
 • Incidentbestrijding in een industriële omgeving
 • VCA
 • Preventiemedewerker

 

4. Aanwijzen van werknemers als BHV'er

Als u uw plannen gereed heeft en weet welke rollen vervuld moeten worden, dan kunt u werknemers gaan benaderen om deel te nemen aan de BHV organisatie. Deelname aan de BHV organisatie moet u vastleggen, want net als alle andere werkzaamheden, is BHV’er een functierol. De werknemer kan hiervoor beloond worden of het kan onderdeel van zijn rol zijn. Na een incident kan de wetgever navragen of uw BHV rollen vastgelegd waren.

Zorg dat er alleen werknemers deelnemen die ook in staat zijn de taken uit te voeren. Een BHV organisatie moet vaak functioneren onder stress en daar moet iemand tegen kunnen. Zorg dat u dit bespreekbaar maakt binnen de organisatie om te voorkomen dat BHV’ers dichtslaan tijdens calamiteiten.

5. Altijd blijven oefenen

Een functionerende BHV organisatie kan alleen bestaan als er geoefend wordt. Het is daarom belangrijk om binnen uw organisatie iemand te hebben die fungeert als spil van de BHV organisatie. Deze preventiemedewerker zorgt dat werknemers scherp blijven en kan adviezen geven.

Meer nieuws
ab58471a1ec56dd9c23d21587d74d6bf656039ec_f6d1dbb991380182e3e44a700cf8a252f59d3d2c_linkedin.jpg
Praktijkopleider Jan doorgedrongen tot de top 10 beste praktijkopleiders
Lees verder
scorpionssecurityaanvoerderbrabantsport.png
Scorpions Security investeert in het Brabantse sportklimaat
Lees verder
414600314_879055817558412_3056499244880127391_n.jpg
Fijne feestdagen!
Lees verder
Hoe kunnen we u helpen?
pieter.jpg

Pieter van den Broek

Directeur
Neem contact met ons op.

Wij gaan graag voor u aan de slag om een veilige omgeving te creëren!

E-mail ons op info@scorpions.nl

Wij proberen altijd binnen 24 uur te reageren.