29
nov.
2020

Risicofactoren bij evenementen gedurende COVID-19

29 november 2020

Op dit moment geldt nog een landelijk verbod op evenementen, maar er komt een periode waarbij er weer meer mogelijkheden komen op het gebied van evenementen. Er zijn verschillende extra risicofactoren waar rekening mee gehouden moet worden om de veiligheid te waarborgen bij het organiseren van een evenement met de aanwezigheid van het coronavirus. Het Instituut Fysieke Veiligheid heeft een Integrale COVID-19 werkwijze gepubliceerd, waarbij risico’s worden beschreven en handvatten worden gegeven voor een zo veilig mogelijk evenement in coronatijd.

nac-scaled.jpg

In dit artikel willen wij u vanuit Scorpions op de hoogte brengen van deze risicofactoren. Deze kunnen helpen bij het maken van een COVID-19 risicoanalyse voor uw evenement. Natuurlijk kunnen wij hierin advies geven en ondersteunen bij het schrijven van een helder ‘COVID-19 veiligheidsplan’. De risicofactoren worden verdeeld in 5 verschillende profielen, waarna ze per factor worden onderbouwd.

1. Publieksprofiel

Risicofactor Onderbouwing
Risicovolle doelgroep

RisicofactorEr zijn verschillende doelgroepen die bewezen kans hebben op een ernstiger verloop van COVID-19, dit zijn bijvoorbeeld ouderen en mensen met onderliggende ziekten. Dit zijn de risicogroepen.

Ook zijn er verschillende groepen waarbij verhoogde kans is dat de basisregels, bijvoorbeeld op het gebied van fysiek contact, niet nageleefd wordt.

Bezoekersdichtheid Risicovolle doelgroepHet risico van verspreiding van de virusdeeltjes via de lucht wordt groter als de dichtheid van de bezoekers groter wordt. De dichtheid houdt het maximumaantal gelijktijdige bezoekers per m2 in. Afstand tussen personen reduceert het verspreidingsrisico.
Verblijfsduur De gemiddelde duur dat iemand op een evenement aanwezig is vergroot de kans op besmetting en de kans op het oplopen van het coronavirus. Evenementen met overnachting wordt gezien als risico verhogend.
Herleidbaarheid bezoekers VerblijfsduurHet is belangrijk dat de bezoekers achteraf te herleiden zijn ter verbetering en ondersteuning van het bron- en contactonderzoek van de GGD. Ook is dit een mogelijkheid om bezoekers te informeren.
Herkomst bezoekers Het risico op verspreiding is bij bezoekers op regionaal of interregionale basis groter dan bezoekers op lokale basis. Ook is het makkelijker voor de GGD om te herleiden waar mogelijke besmettingen naartoe zijn verspreid.

2. Ruimtelijk profiel

Risicofactor Onderbouwing
Ligging locatie De ligging kan van belang zijn voor de reisbewegingen van de bezoekers. Ook moet er rekening gehouden worden met eventuele onrust in het gebied door veel ziektegevallen. Daarnaast moet er rekening gehouden worden met de capaciteit van de zorg in het gebied.
Inrichting locatie De inrichting van de locatie speelt een rol in de kans op de verspreiding van het virus. In de open lucht is het verspreidingsrisico lager dan binnen. Hoe minder contactpunten, hoe beter. Hoe meer spreiding van het publiek, hoe meer onderlinge afstand er mogelijk is.
(Lucht)klimaat Het risico van verspreiding via de lucht wordt bij een slechte luchtventilatie groter. Dit geldt voor binnen locaties, maar ook voor tenten.
Hygiëne Hygiëne is een verzamelnaam voor alle handelingen die ervoor zorgen dat je zo min mogelijk in aanraking komt met ziekteverwekkers. Goede hygiëne heeft een positief effect op het tegengaan van verspreiding van het virus.

3. Activiteiten profiel

Risicofactor Onderbouwing
Relatie aard activiteit en publiek Een fysieke inspanning en schreeuwen of zingen zorgt voor meer eventuele virusdeeltjes in de lucht, dus de kans op verspreiding wordt vergroot. Ook levert fysieke inspanning een verhoogde kans op letsel waardoor er meer druk komt te staan op de capaciteit van de zorg.
Programmering Het programma kan invloed hebben op de publieksdichtheid, het gedrag van het publiek, de in- en uitstroom en mobiliteit. Spreiding van activiteiten zorgt voor spreiding van het publiek, dit kan zorgen voor een verlaagde verspreidingskans. Ook kan een harde start en stop zorgen voor massale in- en uitstroom.

4. Organisatie profiel

Risicofactor Onderbouwing
Professionaliteit De organisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen. Door de maatregelen valt of staat de veiligheid en gezondheid van de bezoekers. Het is belangrijk dat de organisatie risicobewust en betrouwbaar is.
Communicatie Duidelijke communicatie over wat er wel en niet meer mogelijk is zorgt ervoor dat er geen discussies ontstaan, dit stimuleert het naleven van maatregelen. Communicatie vooraf en tijdens het evenement is cruciaal.

5. Contextfactoren

Risicofactor Onderbouwing
Capaciteit huisartsen en ziekenhuizen Er moet overwogen worden of het evenement geen beslag legt op de regionale zorgcontinuïteit. Ook moet er voldoende capaciteit zijn om bij een calamiteit op te treden. Dit kan spelen tijdens de vergunningverlening, maar kan enkele dagen voor het evenement nog wijzigen.
Capaciteit advisering hulpdiensten De hulpdiensten hebben bij de vergunningsaanvraag voldoende beschikbare tijd nodig om te beoordelen en te voorzien van een kwalitatief goed advies.
Capaciteit inzet hulpdiensten
 
De capaciteit van diensten als beveiliging, EHBO en verkeersregelaars is van belang voor het waarborgen van de veiligheid en gezondheid op een evenement, evenals de capaciteit van de politie, brandweer en GHOR die ingezet kunnen worden als het nodig is.
Capaciteit gemeenten voor vergunningverlening en toezicht
 
Er wordt vooraf besproken of er gemeentelijk toezicht is en hoe deze georganiseerd wordt. Dit bevordert de naleving van de ingediende plannen en de COVID-maatregelen.
Invloed van het weer
 
Het weer en de weerstand van mensen is van invloed op de overdraagbaarheid van het coronavirus. Bij slechte weersomstandigheden verzamelen bezoekers zich op plekken waar het aangenaam is, dit kan bij onvoldoende beschutte ruimte ervoor zorgen dat de 1,5 meter niet nageleefd kan worden.

Meer nieuws
ab58471a1ec56dd9c23d21587d74d6bf656039ec_f6d1dbb991380182e3e44a700cf8a252f59d3d2c_linkedin.jpg
Praktijkopleider Jan doorgedrongen tot de top 10 beste praktijkopleiders
Lees verder
scorpionssecurityaanvoerderbrabantsport.png
Scorpions Security investeert in het Brabantse sportklimaat
Lees verder
414600314_879055817558412_3056499244880127391_n.jpg
Fijne feestdagen!
Lees verder
Hoe kunnen we u helpen?
pieter.jpg

Pieter van den Broek

Directeur
Neem contact met ons op.

Wij gaan graag voor u aan de slag om een veilige omgeving te creëren!

E-mail ons op info@scorpions.nl

Wij proberen altijd binnen 24 uur te reageren.