Security & Hospitality
Veilig en gastvrij
Fire & Medical
daadkrachtig & zorgzaam
Mobiliteit & Academy
Integer en doelgericht

Risicofactoren bij evenementen gedurende COVID-19

Scorpions > Beveiliging & Toezicht > Risicofactoren bij evenementen gedurende COVID-19

Op dit moment geldt nog een landelijk verbod op evenementen, maar er komt een periode waarbij er weer meer mogelijkheden komen op het gebied van evenementen. Er zijn verschillende extra risicofactoren waar rekening mee gehouden moet worden om de veiligheid te waarborgen bij het organiseren van een evenement met de aanwezigheid van het coronavirus. Het Instituut Fysieke Veiligheid heeft een Integrale COVID-19 werkwijze gepubliceerd, waarbij risico’s worden beschreven en handvatten worden gegeven voor een zo veilig mogelijk evenement in coronatijd.

In dit artikel willen wij u vanuit Scorpions op de hoogte brengen van deze risicofactoren. Deze kunnen helpen bij het maken van een COVID-19 risicoanalyse voor uw evenement. Natuurlijk kunnen wij hierin advies geven en ondersteunen bij het schrijven van een helder ‘COVID-19 veiligheidsplan’. De risicofactoren worden verdeeld in 5 verschillende profielen, waarna ze per factor worden onderbouwd.

1.      Publieksprofiel

Risicofactor

Onderbouwing

Risicovolle doelgroep

Er zijn verschillende doelgroepen die bewezen kans hebben op een ernstiger verloop van COVID-19, dit zijn bijvoorbeeld ouderen en mensen met onderliggende ziekten. Dit zijn de risicogroepen.

Ook zijn er verschillende groepen waarbij verhoogde kans is dat de basisregels, bijvoorbeeld op het gebied van fysiek contact, niet nageleefd wordt.

Bezoekersdichtheid

Het risico van verspreiding van de virusdeeltjes via de lucht wordt groter als de dichtheid van de bezoekers groter wordt. De dichtheid houdt het maximumaantal gelijktijdige bezoekers per m2 in. Afstand tussen personen reduceert het verspreidingsrisico.

Verblijfsduur

De gemiddelde duur dat iemand op een evenement aanwezig is vergroot de kans op besmetting en de kans op het oplopen van het coronavirus. Evenementen met overnachting wordt gezien als risico verhogend.

Herleidbaarheid bezoekers

Het is belangrijk dat de bezoekers achteraf te herleiden zijn ter verbetering en ondersteuning van het bron- en contactonderzoek van de GGD. Ook is dit een mogelijkheid om bezoekers te informeren.

Herkomst bezoekers

Het risico op verspreiding is bij bezoekers op regionaal of interregionale basis groter dan bezoekers op lokale basis. Ook is het makkelijker voor de GGD om te herleiden waar mogelijke besmettingen naartoe zijn verspreid.

2.      Ruimtelijk profiel

Risicofactor

Onderbouwing

Ligging locatie

De ligging kan van belang zijn voor de reisbewegingen van de bezoekers. Ook moet er rekening gehouden worden met eventuele onrust in het gebied door veel ziektegevallen. Daarnaast moet er rekening gehouden worden met de capaciteit van de zorg in het gebied.

Inrichting locatie

De inrichting van de locatie speelt een rol in de kans op de verspreiding van het virus. In de open lucht is het verspreidingsrisico lager dan binnen. Hoe minder contactpunten, hoe beter. Hoe meer spreiding van het publiek, hoe meer onderlinge afstand er mogelijk is.

(Lucht)klimaat

Het risico van verspreiding via de lucht wordt bij een slechte luchtventilatie groter. Dit geldt voor binnen locaties, maar ook voor tenten.

Hygiëne

Hygiëne is een verzamelnaam voor alle handelingen die ervoor zorgen dat je zo min mogelijk in aanraking komt met ziekteverwekkers. Goede hygiëne heeft een positief effect op het tegengaan van verspreiding van het virus.

 

3.      Activiteiten profiel

Risicofactor

Onderbouwing

Relatie aard activiteit en publiek

Een fysieke inspanning en schreeuwen of zingen zorgt voor meer eventuele virusdeeltjes in de lucht, dus de kans op verspreiding wordt vergroot. Ook levert fysieke inspanning een verhoogde kans op letsel waardoor er meer druk komt te staan op de capaciteit van de zorg.

Programmering

Het programma kan invloed hebben op de publieksdichtheid, het gedrag van het publiek, de in- en uitstroom en mobiliteit. Spreiding van activiteiten zorgt voor spreiding van het publiek, dit kan zorgen voor een verlaagde verspreidingskans. Ook kan een harde start en stop zorgen voor massale in- en uitstroom.

 

4.      Organisatie profiel

Risicofactor

Onderbouwing

Professionaliteit

De organisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen. Door de maatregelen valt of staat de veiligheid en gezondheid van de bezoekers. Het is belangrijk dat de organisatie risicobewust en betrouwbaar is.

Communicatie

Duidelijke communicatie over wat er wel en niet meer mogelijk is zorgt ervoor dat er geen discussies ontstaan, dit stimuleert het naleven van maatregelen. Communicatie vooraf en tijdens het evenement is cruciaal.

 

5.      Contextfactoren

Risicofactor

Onderbouwing

Capaciteit huisartsen en ziekenhuizen

Er moet overwogen worden of het evenement geen beslag legt op de regionale zorgcontinuïteit. Ook moet er voldoende capaciteit zijn om bij een calamiteit op te treden. Dit kan spelen tijdens de vergunningverlening, maar kan enkele dagen voor het evenement nog wijzigen.

Capaciteit advisering hulpdiensten

De hulpdiensten hebben bij de vergunningsaanvraag voldoende beschikbare tijd nodig om te beoordelen en te voorzien van een kwalitatief goed advies.

Capaciteit inzet hulpdiensten

De capaciteit van diensten als beveiliging, EHBO en verkeersregelaars is van belang voor het waarborgen van de veiligheid en gezondheid op een evenement, evenals de capaciteit van de politie, brandweer en GHOR die ingezet kunnen worden als het nodig is.

Capaciteit gemeenten voor vergunningverlening en toezicht

Er wordt vooraf besproken of er gemeentelijk toezicht is en hoe deze georganiseerd wordt. Dit bevordert de naleving van de ingediende plannen en de COVID-maatregelen.

Invloed van het weer

Het weer en de weerstand van mensen is van invloed op de overdraagbaarheid van het coronavirus. Bij slechte weersomstandigheden verzamelen bezoekers zich op plekken waar het aangenaam is, dit kan bij onvoldoende beschutte ruimte ervoor zorgen dat de 1,5 meter niet nageleefd kan worden.

IFV Kennisplein

Op www.ivf.nl kunt u de volledige documenten vinden.

Meer informatie?

Nieuwsbrief

Schrijf in op onze nieuwsbrief en ontvang ieder kwartaal een update met nieuwe artikelen.

Scorpions Nieuwsbrief

Evenementen

Een evenement organiseren vereist veel voorbereiding en vooral veiligheid neemt steeds meer tijd in beslag. Hoe kunnen we u ondersteunen?

Lees verder

Opleidingen

Wij zijn een toonaangevende partner op het gebied van veiligheidsopleidingen, waaronder BHV, VCA, EHBO en BBMI.

Lees verder