Security & Hospitality
Veilig en gastvrij
Fire & Medical
daadkrachtig & zorgzaam
Mobiliteit & Academy
Integer en doelgericht

Winkelsurveillance

Scorpions > Beveiliging & Recherche > Winkelsurveillance

Winkelsurveillance

Als winkelier heeft u te maken met diverse risico’s, zoals diefstal, fraude, vandalisme en overvallen. Scorpions komt u tegemoet met ondersteuning op maat om deze risico’s tot een minimum te beperken en om voorvallen juist en efficiënt af te handelen.

Binnen een winkelcentrum is de beveiliger het aanspreekpunt voor alle operationele zaken in en rondom de locatie. Hij houdt contact met de verhuurder, winkelier(s), monteurs, brandweer, politie en gemeente om te zorgen dat alles in en rondom het centrum goed verloopt. Vanuit zijn coachende achtergrond zorgt de beveiliger dat er een actieve security awareness is binnen het centrum.

Gastheer en dienstverlener

De ervaren medewerkers van Scorpions zijn vanzelfsprekend gastheer en dienstverlener. Zij zijn allen minimaal in het bezit van het diploma beveiliger en EHBO met aantekening reanimatie en/of het BHV certificaat. Ook zijn de meeste medewerkers gecertificeerd AED bedienaars. Zo kunnen zij de juiste ondersteuning bieden in iedere situatie.

Surveillance in uniform of burger

Het Scorpions uniform is aangepast aan de aard van de werkzaamheden en is goedgekeurd door het Ministerie van Justitie. Het voldoet ondanks de nette verschijning aan alle huidige veiligheidseisen zoals brandwerendheid en bescherming.

Ook biedt Scorpions de mogelijkheid om de diensten in burger uit te voeren. Diverse medewerkers voldoen aan de eisen volgens de Wet op Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus om de werkzaamheden in burger te verrichten. Deze zullen in overleg met de ondernemer ingezet worden.

Preventie

Het actief voorkomen van winkeldiefstal en vandalisme behoort eveneens tot onze taken. Door middel van een coachende taak richting de ondernemer en het winkelpersoneel kan derving worden beheerst en teruggedrongen. Scorpions biedt ondersteuning op maat, die onder andere kan bestaan uit de volgende werkzaamheden:

  • Advies over camerabewaking
  • Advies over de winkelinrichting
  • Trainingen aan het winkelpersoneel

De exacte procedures worden nauw samen met de betrokken ondernemer opgesteld.

Aanpak

De medewerkers van Scorpions gaan niets uit de weg als het gaat om problemen van welke aard dan ook. Als er zich toch overlast voordoet gaan zij daadkrachtig en probleemoplossend te werk. Wanneer medewerkers van de ondernemer of van Scorpions winkeldiefstallen ontdekken, werken wij deze zaken in overleg met de ondernemer en de politie af.

Wilt u een offerte?

Bel ons op 076-5022564 of vul ons offerteformulier in.